Гордимся

ЖАШ ПЕДАГОГ АЛЫБАЕВ АДЫЛБЕК КМШНЫН «МЫКТЫ ПЕДАГОГ -2022» НААМЫН БАГЫНДЫРДЫ.
Спартакиада КОЛЛИ