Фармация
Бүтүрүүчүлөр фармацевттик кесипкөй адис катары калкты дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыз кылуу, өндүрүү, дары-дармек каражаттарынын сапатын контролдоо жана аларды берүү, уюштуруу-укуктук формаларына жана адистештирилген илимий институттарына карабастан, дарыкана ишканаларында маалымат иштерин жүргүзүүгө даяр.
Акушердик иш
Бүтүрүүчүлөр кош бойлуу аялдарга, төрөт учурундагы, төрөт учурундагы аялдарга, гинекологиялык оорулууларга, алардын уюштуруучулук-укуктук ченемдерине карабастан саламаттык сактоо уюмдарында медициналык жана диагностикалык жардам көрсөтүү үчүн акушердик кесипке даяр.
Медайыымдык иш
Бүтүрүүчүлөр оорунун алдын алуу, дарылоо, диагностикалык жана реабилитациялык иш-чараларга катышуу, ар кандай менчик түрүндөгү саламаттык сактоо уюмдарында, илимий мекемелерде, калкты социалдык жактан коргоо мекемелеринде медайымдык процесстин этаптарын ишке ашыруу боюнча кесиптик ишмердүүлүккө даяр.
Лабораториялык диагностика
Бүтүрүүчүлөр саламаттыкты сактоо уюмдарынын лабораторияларында ооруларды диагностикалоо, экологиялык факторлорду изилдөө, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл уюмдарында, тармактык илимий-изилдөө институттарында медициналык лаборант катары кесипкөй ишке даяр.

Новости

16.05.2024                                                                                     Ярмарка вакансий          …
26.04.2024 Академиялык мобилдүүлүктүн алкагында А .Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжинде "медайымдык иштин негиздери" предметтик-циклдик комиссиясынын окутуучусу М. с. Сармолдоева "медайымдык иштин негиздери" дисциплинасы боюнча "кош бойлуу жана төрөтчү аялдын Тамактануусундагы медайымдык процесс" темасында ачык сабак өттү. Диетанын мүнөздөмөсү.» Сабакта инновациялык билим берүү технологиялары кеңири колдонулду. Ачык сабакка Бишкек медициналык колледжинин…
26.04.2024 Академиялык мобилдүүлүктүн алкагында А .Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжинде "медайымдык иштин негиздери" предметтик-циклдик комиссиясынын окутуучусу М. с. Сармолдоева "медайымдык иштин негиздери" дисциплинасы боюнча "кош бойлуу жана төрөтчү аялдын Тамактануусундагы медайымдык процесс" темасында ачык сабак өттү. Диетанын мүнөздөмөсү.» Сабакта инновациялык билим берүү технологиялары кеңири колдонулду. Ачык сабакка Бишкек медициналык колледжинин…

Мы в цифрах

95
Жыл колледжге
3000
Студенттер
750
Бүтүрүүчүлөр жылына
3500
Китептердин саны