БИШКЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШАГАЕТ ВПЕРЕД..

С 4 по 6 декабря 2019 года в городе Екатеринбург Российской Федерации прошел VI  международный конкурс профмастерства  «Шаг вперед », проведенный научно-производственным комплексом АВЕРОН для студентов отделений «Стоматология ортопедическая ». В конкурсе приняли участие студенты 38 государственных медицинских колледжей стран СНГ, в том числе студент Бишкекского медицинского колледжа Болотбеков Кадырбек .

В номинации «Съемное протезирование» Болотбеков Кадырбек Болотбекович занял III место и получил международный сертификат.

Преподаватель   Бишкекского медицинского колледжа Байботоев Айдар Бекташович получил сертификат за участие в VI  международной конференции преподавателей специальности «Стоматология ортопедическая» и «Мастер-класс по пресс- керамике».

                            

  Сүйүнчү!!!

   2019-жылдын 4-декабрынан 6-декабрына чейин Россия Федерациясынын Екатеринбург шаарындагы АВЕРОН илимий-өндүрүштүк комплекси “Ортопедиялык стоматология” бөлүмүнүн студенттери үчүн өткөрүлгөн “Алдыга кадам (Шаг вперед)” адистик чеберчилик боюнча VI-Эл аралык конкурста Бишкек медициналык колледжинин  III-курсунун СО-1 групассынын студенти Болотбеков Кадырбек КМШы (СНГ) өлкөлөрүнөн катышкан отуз сегиз мамлекеттик медициналык колледждердин студенттеринин ичинен байгелүү үчүнчү оорунду жеңип алды. Бишкек медициналык колледжи Кыргыз Республикасын мамлекеттик орто медициналык окуу жайлардан бул Эл аралык VI-конкурска катышкан бирден-бир окуу жайы болду. БМКнын “Ортопедиялык стоматология”  боюнча окутуучусу Байботоев Айдар Бекташович VI-Эл аралык конкурста эки сертификат менен сыйланды .