Пайдалуу маалыматтар

Срок регистрации документов на 1-тур

12.07.2022-18.07.2022

12:00(завершение регистрации документов)

_____________________________________________________________________

Абитуриентам 

Каттоо үчүн ссылканы басыныз!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Абитуриенттерди каттоо көрсөтмөсү

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Көнүл бурунуздар!

2022-жылы Бишкек медициналык колледжинде «Кыргызыстандагы медициналык билим берүүдөгү  реформалар»долбоорунун чегинде Швейцариялык өнүгүү жана кызматташуу башкармалыгынын колдоосу менен (MER долбоору ) «Медициналык айым иши» бөлүмүнүн 2 бюджеттик, 2 келишимдик(контракт) тай       палары (группалары) эл аралык мейкиндикке кирген.

__________________________________________________________________________________________________________________

2022-2023-окуу жылына Кыргыз Республикасынын орто

кесиптик окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана

кабыл алуу турларынын графиги

2022-ж.

12-18-июлу

1-тур – Документтерди онлайн каттоо

19-20-июлу

 

 

 

 

22-июлу

Кирүү сынактары төмөнкүлөр үчүн өткөрүлөт:

— баллдары бирдей болгон абитуриенттер үчүн;

— медицина, маданият жана искусство, дене тарбия жана спорт адистиктери үчүн.

 

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмелери илинет

23 – 26-июлуАбитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
27-июлу-3-августу2-тур – Документтерди онлайн каттоо
4 — 5-августу

 

 

 

 

8 — августу

Кирүү сынактары төмөнкүлөр үчүн өткөрүлөт:

— баллдары бирдей болгон абитуриенттер үчүн;

— медицина, маданият жана искусство, дене тарбия жана спорт адистиктери үчүн.

 

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмелери илинет

9 — 11-августуАбитуриенттердин коожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу
12 – 19-августу3-тур – Документтерди онлайн каттоо
20 — 22-августу

 

 

 

 

24 — августу

Кирүү сынактары төмөнкүлөр үчүн өткөрүлөт:

— баллдары бирдей болгон абитуриенттер үчүн;

— медицина, маданият жана искусство, дене тарбия жана спорт адистиктери үчүн.

 

Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмелери илинет

25 — 27-августуАбитуриенттердин жожго кабыл алууну каалоосун тастыктоосу

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Абитуриентам 

Специальность 

Сумма контракта

«Акушердик иш»

(окуу мөөнөтү:  11- класстын базасында  2 жыл 10 ай)

«Акушерское дело»

(срок обучения: на базе 11 классов —    2 года 10 месяцев)

 

Контракт-26100

Бюджет

 

«Лабораториялык диагностика»

(окуу мөөнөтү: 11- класстын базасында  2 жыл 10 ай)

«Лабораторная диагностика»

(срок обучения: на базе 11 класса 2 года 10 месяцев)

 

Только бюджет
«Медицина-профилактикалык иш»

(окуу мөөнөтү: 11- класстын базасында  2 жыл 10 ай)

«Медико-профилактическое дело»

(срок обучения: на базе 11 классов —  2 года 10 месяцев)

 

 Только бюджет
«Медициналык айым иши»

(окуу мөөнөтү: 11- класстын базасында 2 жыл 10 ай)

«Сестринское дело»

(срок обучения: на базе 11 классов  — 2 года 10 месяцев)

 

 Контракт-26100

Бюджет

 «Ортопедиялык стоматология»

(окуу мөөнөтү: 11- класстын базасында  2 жыл 10 ай) 

«Стоматология ортопедическая»

(срок обучения: на базе 11 классов —  2 года 10 месяцев)

 

Контракт-27500
«Фармация»

6.      (окуу мөөнөтү: 11- класстын базасында 2 жыл 10 ай)

7.      «Фармация»

(срок обучения: на базе 11 классов —  2 года 10 месяцев)

Контракт-27500