Гимн, Герб, Флаг БМК

БИШКЕК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИНИН ЖЕЛЕГИ

Гимн, Герб, Флаг БМК

Бишкек   медициналык   колледжинин  желеги   2014-жылдын   24-апрелинде  Бишкек  медициналык  колледжинин  педагогикалык   кеңешинин  жыйынында  №3 протокол менен кабыл  алынган.

Автору   «Филология»  предметтик-циклдик   комиссиясынын   «Профессионалдык  кыргыз  тили»  сабагы   боюнча  окутуучу  Г.Ш.Осмонова.

Бишкек   медициналык   колледжинин  желеги   кызыл  түстө.   Анын  ортосуна   көк   түстөгү   бирдей  өлчөмдө  улуттук  оймо   жайгаштырылган.  Желектеги  кызыл  түс — жаркын   жашоону,   бакубат,   бактылуулукту   билдирсе,  ак  түс – адамзат   аруулугун,  бактылуу   жашоо   өткөрүш   үчүн  дени  сак  жашоо   керектигин  билдирет.   Ошол   дени  сак  жашоону  камсыз   кылган   бирден — бир  себепчи- бул   өз  ишине  чыгармачылык  менен  мамиле   кылган,   билимге   ар  тараптан   каныккан,   мекенчил,  өз   ишине  ак  ниет  мамиле  жасаган  медициналык  кызматкерлер  эсептелет.

Сары түс – биримдиктин  символу.

Бишкек   медициналык   колледжинин  эмблемасы.

Гимн, Герб, Флаг БМК

Бишкек   медициналык   колледжинин  эмблемасы   2014-жылдын

24-апрелинде  Бишкек  медициналык  колледжинин  педагогикалык   кеңешинин  жыйынында  №3 протокол менен кабыл  алынган.

Автору  «Филология»  предметтик-циклдик   комиссиясынын   «Профессионалдык  кыргыз  тили»  сабагы   боюнча  окутуучу  Г.Ш.Осмонова.

 Бишкек   медициналык   колледжинин  эмблемасы   ак  кыр  менен  бууланган  көк  түстөгү  улуттук  оймонун  ортосунда  жашыл  түс,  китеп,  медициналык  эмблема,  калем  сап  жайгашкан.  Улуттук  оймонун  жогорку  бөлүгүндө  «Бишкек  медициналык  колледжи»,  «1928-ж»,  төмөнкү  бөлүгүнөн  орун   алган  «БМК»  деген   жазуудан  турат.  Бишкек  медициналык  колледжинин  эмблемасы – мээрмандыктын  түшүнүгүн  берип,  1928 – жылы  ачылган  окуу  жайыбыздын  тарыхы,  андагы  окуп  жаткан  студенттердин  өсүп –өнүгүүгө,  келечекке  болгон  умтулуусун,  биримдигин  айкындап  турат.

Бишкек  медициналык  колледжинин  гимни

 Сөзү:   Кыргыз маданиятына эмгек синирген ишмер,акын Шакирова Гулжамийла жана

 БМКнын мамлекеттик тил боюнча методисти Ибрагимова Сонунбүбүнүкү

Обону: Кыдыкбек Усупбаевдики

Аманатжан   адамзаттын  өмүрүн,

Узартабыз, көтөрөбүз  көңүлүн.

Дартка  аралжы  мээрмандык  дүйнөнү,

Медайымга  энчилептир  теңирим.

            Кайырма:  Таалим алып  окуу жайдан усулдан,

                                Иликтейбиз кан тамырды сызылган.

 Медайымды,акушерди ,фельдшерди,

 Тиш техникти, фармацевти окуткан,

 Баарыбызды  уясынан  учурган.

Бул  окуу  жай  билим берген кенибиз,

Ымыркайга  кээде  киндик энебиз.

Ден –соолуктун  сакчыларын   даярдайт,

Сени  менен  сыймыктанат элибиз.

                              Дарыгерлер  катарында  келебиз,

                              Ымыркайга  кээде  киндик энебиз.

                              Эл үчүн биз  мээнеттенип   ар күнү,

                              Мезгил   дартын  мээрим менен  жеңебиз.