Биз жөнүндө

 

 Биз жөнүндө

  Усубалиева Чолпон Сейтековна
  Директор Бишкекского медицинского колледжа

Биз жөнүндө

  Байдалиева Анара Оморовна

Окуу боюнча директордун оорун басары 

Биз жөнүндө

    Мырзаева Азиза Абдрашитовна

Тарбия боюнча директордун орун басары

Биз жөнүндө

   

   Шатманалиев Мырзатай Ырсалиевич

  Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары

Биз жөнүндө

   

   Шыйкымбаев Марат Айтбаевич

Административдик — чарба боюнча директордун орун басары

Биз жөнүндө 

   Оморова Айнура Оторбековна

          Башкы  бухгалтер

   «Усулдук окуутуу борборунун» башчылары

    

Биз жөнүндө

   Айткулова Айзат Курманбековна

      Окуу боюнча башчы

    

       

Биз жөнүндө

    Бабаджанова Замира Джамаловна

  Заведующая отделениями  «Фармация» и «Лабораторная диагностика»

Биз жөнүндө

    Абылгазиева Лилия Бурдушановна

    Заведующая отделением «Акушерское  дело»  

Биз жөнүндө

    Орузбаева Динара Турсуновна

    Заведующая  отделением «Стоматология ортопедическая»  и «Медико-профилактическое дело»

     

Намазбекова Кундуз Мамбетакуновна

  Заведующая отделением «Сестринское дело »  1  курса 

Биз жөнүндө

Асанова  Гульнара Рахимджановна

  Заведующая отделением «Сестринское дело » 2  курса 

Биз жөнүндө

   Ырсалиева Аида Калыгуловна

Заведующая отделением «Сестринское дело » 3  курса 

Биз жөнүндө

Акматбекова Динара Акматбековна

 Заведующая по практическому обучению 

Биз жөнүндө

Данилов Элдан Данилович  

Заведующий  «Информационно технического центра «