Абитурентерге

Жарыя

2022- жылдын 19 жана 20 июлунда кирүү сынагы (тестирлөө) болот.

Дареги: Бишкек шаары Чүй проспектиси 269. А. Токтоналиев Атындагы Бишкек Финансы -Экономикалык Техникумунда. (октябрь кинотеатрынын бет мандайында)

2022- жыл 19-20 июль  (биология, химия)

Медайымдык иш (бюджет ,контракт)

Акушердик иш (бюджет ,контракт)

Фармация (бюджет ,контракт)

Лабораториялык диагностика (бюджет )

Медика — прафилактикалык  иш (бюджет)

Ортопедиялык стомотология (контракт)

Абутуриентер төмөнкү корсотүлгөндү  алып жүрүүсү керек:

  • Паспорт

  • медициналык бет кап (маска) бахил, ручка же карандаш.

күрүү сынагынын (тестирлөөнүң ) Жүгүртмөсү (расписаниеси) жана Группалардын тизмеси, бүгүн  саат 18:00 БМКнын сайтына  (WWW.BMK.KG) жарыяланат.

Жоопту катчы                                    Д. Акматбекова

КӨҢҮЛ БУРГУЛА!

Бишкек медициналык колледжинин I – курсуна кабыл алынган студенттерге (бюджеттик жана контракт бөлүмдөрүнө) 2021-ж. 1-сентябрынан 3 сентябрыда 9:00 дон 16: 00 чейин аттестаттын  түп кускасын, паспорттун копиясы 2, сүрөт 3х4 6шт, аскердик билеттин кочурмосун, ылдам тиккич папка ( скоросшиватель) жана конверт алыш келиши зарыл.

Жалпыга бирдей медициналык форманын киргизилишине байла-ныштуу окуу жайдын жетекчилиги  I  курска кабыл алынгын студенттерден БМКнын символикалары бар медициналык халаттарды  «АЗАМАТ» магазининен сатып алууну өтүнөт /Кино  үйүнүн  жанында/.

Жетекчилик

 Кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 2021-жылдын 23,24 жана 27 июлуна чейин БМКда окуй тургандыгы жөнүндөгү

каалоосун  автоматташтырылган маалыматтык https://2020.edu.gov.kg/spuz/    портал системасында тастыктоосун тийиш.

Эгерде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 2021-жылдын 23,24 жана 27 июлуна чейин БМКда окууну каалоосун

тастыктабаса, анда анын ордун автоматтык түрдө бош болуп саналат.