Достижения учителей

Жаш педагог Алыбаев Адылбек КМШнын «Мыкты педагог -2022» наамын багындырды.