СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ II-тура (НАЖАТЬ

 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ!

Абитуриентам, зачисленным в число студентов на I курс (бюджет и контракт), сдать оригиналы аттестатов, 2 копии паспорта, 3х4 фото 6шт, копия приписного (для юношей), а также принести скоросшиватель с конвертом с 1 по 3 сентября 2021 г. с 09:00 до 16:00

В связи с введением единой медицинской формы, администрация убедительно просит    студентов, зачисленных на I курс, приобретать медицинские халаты  

с символикой БМК, в магазине «АЗАМАТ». /возле Дома кино/

Администрация


КӨҢҮЛ БУРГУЛА!

Бишкек медициналык колледжинин I – курсуна кабыл алынган студенттерге (бюджеттик жана контракт бөлүмдөрүнө) 2021-ж. 1-сентябрынан 3 сентябрыда 9:00 дон 16: 00 чейин аттестаттын  түп кускасын, паспорттун копиясы 2, сүрөт 3х4 6шт, аскердик билеттин кочурмосун, ылдам тиккич папка ( скоросшиватель) жана конверт алыш келиши зарыл.

Жалпыга бирдей медициналык форманын киргизилишине байла-ныштуу окуу жайдын жетекчилиги  I  курска кабыл алынгын студенттерден БМКнын символикалары бар медициналык халаттарды  «АЗАМАТ» магазининен сатып алууну өтүнөт /Кино  үйүнүн  жанында/.

Жетекчилик

 

 

 

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ (НАЖАТЬ) 


Кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 2021-жылдын 23,24 жана 27 июлуна чейин БМКда окуй тургандыгы жөнүндөгү

каалоосун  автоматташтырылган маалыматтык https://2020.edu.gov.kg/spuz/    портал системасында тастыктоосун тийиш.

Эгерде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 2021-жылдын 23,24 жана 27 июлуна чейин БМКда окууну каалоосун

тастыктабаса, анда анын ордун автоматтык түрдө бош болуп саналат.

 


Абитуриенты, рекомендованные к зачислению  должны 23,24 и 27 июля 2021 г. подтвердить свое желание  обучаться в БМК  на

портале  https://2020.edu.gov.kg/spuz/   в автоматизированной информационной системе.

  Если абитуриент, рекомендованный к зачислению  в течение 23-27 июля 2021 г. не подтвердит свое  желание  обучаться в БМК,

место считается вакантным  и  на него в следующем  туре объявляется конкурс.

 
  

 


КӨҢҮЛ БУРГУЛА!

2021-жылдын 3 августта кирүү сынактары боюнча тестирлөө болот.

Дареги: Бишкек ш., Чуй пр. 269 А. Токтаналиев атындагы финансы-экономикалык техникуму (“Октябрь” кинотеатрынын бет маңдайында)

2021 ж. 3 августта. (биология, химия)

 • Мед. айымдык иш (бюджет/контракт)
 • Акушердик иш (бюджет/контракт)
 • Фармация (контракт)
 • Лабораториялык диагностика (бюджет)
 • Медика-профилактикалык иш (бюджет)
 • Ортопедиялык стоматология (контракт)

Абитуриенттер өзүнүн жанында төмөнкүлөрдү алып келүүсү керек:

 1. Паспорт;
 2. Өздүк коргондуу каражаттары (бет кап, кол кап, бахилалар, антисептик)

Кирүү сынактарынын жана группалардын жүгүртмөсү 2 августта 2021 ж саат 17:00, каттоо бүткөндөн кийин, БМКнын сайтында жарыяланат. www.bmk.kg

Кабыл алуу комиссиясы            

ВНИМАНИЕ!

3 августа 2021 г. состоится вступительное тестирование.

По адресу: г. Бишкек пр. Чуй 269 Бишкекский финансово-

экономический техникум им. А.Токтоналиева.

(ориентир: кинотеатр «Октябрь»)

3 августа 2021 г. (биология, химия)

 • Сестринское дело (бюджет, контракт)
 • Акушерское дело (контракт)
 • Фармация (контракт)
 • Лабораторная диагностика (бюджет)
 • Медико-профилактическое дело (бюджет)
 • Стоматология ортопедическая (контракт)

Абитуриентам при себе иметь:

 1. Паспорт
 2. Средства индивидуальной защиты (маску, перчатки, бахилы, антисептик)

Расписание вступительного тестирования и списки групп, будут опубликованы в 17:00 2 августа 2021г на сайте БМК, по окончанию регистрации. www.bmk.kg

 Приемная комиссия

 

Инструкция для компьютерного тестирования