Бишкек медициналык колледжинин коррупцияга каршы күрөшүү комиссиясы 

 

       Бишкек медициналык колледжинин коррупцияга каршы күрөшүү комиссиясы

 1.Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2012-жылдын 17-февралындагы №78 буйругуна карата  жана 2013-жылдын 22-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин № 02-52 нускамасынын негизинде Бишкек медициналык колледжинде 2013-жылдын 4-декабрындагы №38 буйрука ылайык курамында 5 адамдан  турган “Коррупцияга каршы күрөшүү комиссиясы” түзүлүп  Жобосу, иш-планы иштелип чыккан.

Бишкек медициналык колледжинин Коррупцияга каршы күрөшүү комиссиясы өзүнүн ишмердүүлүгүндө төмөнкү ченемдик- укуктук актыларга таянат:

·        Кыргыз Республикасынын Конституциясы

·        Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктары

·        Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012ж.02.02. № 26 Жарлыгы

·        Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013ж.12.11. № 215 Жарлыгы   

·        Кыргыз Республикасынын Президентинин «2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө» Жарлыгы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

·        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015ж.30.03. №170 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктары

·        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 12-февралындагы буйругу«Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ведомстволук программаны жана иш-чаралар планын иштеп чыгуунун жана аткаруунун Методикасы”

·        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 12-февралындагы буйругу «Коррупцияга каршы мониторингдин жана баалоонун методологиясы”

·        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014ж.28.11. №531 буйругу “Коррупциянын алдын-алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуунун кызмат ордун киргизүү жөнүндө”

·        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-майындагы буйругу “Мамлекеттик секторду реформалоонун приоритеттүү багыттарын аныктоо”

·        КР Премьер-министринин буйругу 2016 жылдын 18 майы № 281"

·        Эл аралык укуктук актылар

·        Коррупцияга каршы БУУнун Конвенциясы

·        Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коррупцияга каршылык көрсөтүү чаралары жөнүндөгү буйруктары

·        Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин коррупцияга каршы күрөшүү  жөнүндөгү буйруктары.

 

Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү маселеси Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары жана эл аралык келишимдеринин негизинде жөнгө салынат.

Коррупция фактысы жөнүндө билдирген же кандайдыр-бир башкача түрдө коррупцияга каршы күрөшүүгө көмөк көрсөткөн адамга мамлекеттик коргоо камсыз кылынат.

Коррупцияга каршы күрөштө көмөк көрсөткөн адам жөнүндөгү маалымат мамлекеттик жашыруун сыр болуп саналат жана коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдардын же соттун,

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартиптеги жазуу жүзүндөгү суроо-талабы боюнча гана берилет.

Коррупция көрүнүшүнүн фактылары жөнүндө билип туруп жалган маалымат берген адам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

1. Коррупциялык укук бузуулар болуп төмөндөгүдөй жосундар саналат:

а) адам тиешелүү иш-милдетин аткарбаган уюмдардан, ошондой эле жарандардан, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, өз иш милдеттерин аткаргандыгы үчүн башка жеке жана юридикалык жактардын кызыкчылыгын көздөп акча, кызмат көрсөтүү түрүндө ар кандай сый акыларды кабыл алуу;

б) өз иш милдеттерин аткаргандыгы үчүн белектерди алуу же жалпы кабыл алынган ызаат көрсөтүү ченемдерине ылайык, болбосо протоколдук, дагы башка расмий иш чараларды өткөрүү учурунда берилген символдук сувенирлерди эсепке албаганда, кызматы боюнча көз каранды адамдардан ошондой белектерди алуу;

 

Эгерде Сиздер Бишкек медициналык колледжиндагы коррупциялык терс көрүнүштөрдү жоюга кайдыгер эмес болсоңуздар биздин “Ишеним Почтасын” пайдалансаңыздар болот. Кат ээлеринин аты-жөнүнүн купуялуулугуна кепилдик беребиз.

Эскертүү: “Ишеним почтасын” Кылмыш жасалгандагы жөнүндө атайлып жалган билдирүү жасоо (КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 329 беренеси);

Атайлап жалган көрсөтмөлөрдү берүү (КРнын Кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси) үчүн пайдалануу мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылаарын билдиребиз. Аты-жөнү көрсөтүлбөгөн кайрылуулар, каттар каралбайт.

“Ишеним Почтасына” түшкөн кат кайрылууларды алуу, кароонун эрежеси иштелип чыгып, конвертте сакталуу бойдон “Ишеним Почтасында” болот.

 

Коррупцияны токтотуу сенин колуңда!

 

БМКнын ККК комиссиясы.

Напишите нам

Рабочий день

пн - пт 08:00-17:00

обед 12:00-13:00

выходной: сб.вс.

Абитуриентам

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТЫ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БИШКЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ!

Контактные данные

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+(312) 30 09 08

+(000) 30 10 84 

Скачать шаблоны Joomla 3.9.